35 års beläggningsinnovation resulterar i ett ultimat stålskydd

SteelKote representerar 35 år av innovation, vilket resulterar i ett ultimat skydd av stål. SteelKotes produktportfölj har fortsatt att förbättras under de senaste tre decennierna och har klarat de svåraste atmosfäriska förhållandena.

Ultimat stålskydd
SteelKote system skyddar stål över en mycket lång period. Den tillåter att du kan ha intervaller på upp till 25 år för större underhåll. Detta reducerar den totalande ägandekostnaden kraftigt.
Skydd under extremt tunga atmosfäriska förhållanden täcks av NORSOK-certifierade SteelKote system.

Minskad miljöpåverkan
Genom att tillhandahålla ett högt innehåll av fasta ämnen och användning av tunnfilmsteknologi, låter SteelKote dig att använda mindre beläggning per kvadratmeter. Detta leder till en betydande minskning av utsläpp av VOC och kostnader per kvadratmeter.

Certifiering
SteelKote-beläggningarna har uthärdat de mest intensiva prövningarna och praktiska försök. Testrapporterna visar höga poäng i fältet korrosionsresistens, flexibilitet och UV-resistens.

 

801 SteelKote TC Primer

802 SteelKote EP

803 SteelKote EP AC+

804 SteelKote EP Universal

805 SteelKote EP ZN HS

806 SteelKote EP Miox

807 SteelKote PC HS

808 SteelKote PC HS UV+

809 SteelKote PC SX UV+

810 SteelKote PU Finish

811 SteelKote PU Finish 30 UV+

812 SteelKote PU Finish 60 UV+

813 SteelKote PU Finish 90 UV+

814 SteelKote IM TR

815 SteelKote IM Mastic AL

816 SteelKote IM Mastic Miox

817 SteelKote PU Primer Surfacer HS

818 SteelKote Pacific 90 UV+

819 SteelKote PU AC

820 SteelKote TC Express HB

822 SteelKote EP LZN Primer

846 SteelKote MC HS Zinc Primer

848 SteelKote MC HB Primer

849 SteelKote MC HB Midcoat

850 SteelKote MC Barrier Black

close This website is also available in English. Click here to visit the English version