Film thickness
Years of protection
Drying times
NORSOK-system Tailormade system

* For a higher durability the 803 SteelKote EP AC+ and 804 SteelKote EP Universal can be used as an alternatively for 802 SteelKote EP.

C3 Genomsnittlig korrosion

Inomhusanvändning i områden med hög luftfuktighet och låg luftförorening, som i livsmedelsindustri, tvätterier och bryggerier. Utomhusanvändning i städer och industriområden med begränsad SO2-förorening och lågsaltiga kustområden.

Our paint systems offer 25 years of protection

For your selection we have 3 found paint systems.

Film thickness

C2/C3 outside - Medium 5-15 years

C2/C3 outside - Medium 5-15 years

Layer 1

802 SteelKote EP

60 µm
Layer 2

807 SteelKote PC HS

60 µm

Total

120 µm

C2/C3 outside - High >15 years

C2/C3 outside - High >15 years

Layer 1

802 SteelKote EP

80 µm
Layer 2

807 SteelKote PC HS

60 µm

Total

140 µm

C2/C3 outside - Extreme 25 years

C2/C3 outside - Extreme 25 years

Layer 1

802 SteelKote EP

100 µm
Layer 2

807 SteelKote PC HS

80 µm

Total

180 µm
close This website is also available in English. Click here to visit the English version