SteelKote ger substratet ett långvarigt skydd mot alla atmosfäriska influenser. Beläggningarna har en mycket kompakt struktur och är därför nästan ogenomträngbara och kemiska resistenta. Detta gör att beläggningarna är idealiska för nedsänkning i mark och även i färskt, salti och bräckt vatten.

 • Ultimat skydd av föremål i korrosionsklass C5 och nedsänkning
 • NORSOK M501 certifierad
 • Mindre beläggning per m2

Offshore

SteelKote skyddar infrastrukturens stålstrukturer i mer än 25 år mot alla atmosfäriska förhållanden. Detta minimerar underhållskostnader.

 • Ultimat skydd av föremål i korrosionsklasser upp till och inklusive C5
 • Minskad miljöbelastning
 • Mycket långvarig glans- och färgretention

Infrastruktur

Med SteelKote är maskiner och apparater optimalt skyddade mot skador.

 • Snabba svarstider i produktionsprocesser
 • Optimalt skydd mot skador
 • Mindre material per m2

Maskiner och verktyg

Genom att ha en väldigt kompakt struktur erbjuder SteelKote teknologi ett nästan ogenomsläppligt beläggningssystem med en hög kemisk resistens. Baserat på dessa egenskaper är SteelKote lämpligt för nedsänkning i mark och även i färskt, salt och bräckt vatten.

 • Ultimat skydd av föremål i mark och även i färskt, salt och bräckt vatten (IM 1, 2, & 3)
 • NORSOK M501 certifierad
 • Enkel bearbetning

Nedsänkning

SteelKote erbjuder ett långvarigt skydd av stålstrukturer under alla atmosfäriska förhållanden. Detta minimerar underhållskostnader.

 • Ultimat skydd av föremål i korrosionsklasser upp till och inklusive C5
 • Mindre beläggning per m2
 • Minskad miljöbelastning

Stålstrukturer

close This website is also available in English. Click here to visit the English version