35 år med beleggsinnovasjon resulterer i optimal stålbeskyttelse

SteelKote representerer 35 års innovasjon, noe som resulterer i beleggsystemer for optimal beskyttelse av stål. SteelKote sin produktportefølje har kontinuerlig blitt forbedret de siste tre tiårene og har bestått testen under de mest ekstreme atmosfæriske forholdene.

Ultimat stålbeskyttelse
SteelKote-systemer beskytter stål over en svært lang tidsperiode. Dette gjør at du kan ha intervaller på opptil 25 år for større vedlikehold. Dette reduserer den totale eiekostnaden kraftig. Beskyttelse under ekstreme atmosfæriske forhold er dekket av NORSOK-sertifiserte SteelKote-systemer.

Redusert miljøpåvirkning
Ved et høyt innhold av faste stoffer og bruk av tyntbeleggteknologi lar SteelKote deg bruke mindre belegg per kvadratmeter. Dette fører til en betydelig reduksjon i utslippene av VOC og kostnad per kvadratmeter.

Sertifisering
SteelKote-belegget har bestått de mest intensive tester og praktiske forsøk. Testrapporter viser høye scorer innen korrosjonsbestandighet, fleksibilitet og UV-motstand.

801 SteelKote TC Primer

802 SteelKote EP

803 SteelKote EP AC+

804 SteelKote EP Universal

805 SteelKote EP ZN HS

806 SteelKote EP Miox

807 SteelKote PC HS

808 SteelKote PC HS UV+

810 SteelKote PU Finish

811 SteelKote PU Finish 30 UV+

812 SteelKote PU Finish 60 UV+

813 SteelKote PU Finish 90 UV+

814 SteelKote IM TR

815 SteelKote IM Mastic AL

816 SteelKote IM Mastic Miox

817 SteelKote PU Primer Surfacer HS

818 SteelKote Pacific 90 UV+

819 SteelKote PU AC

820 SteelKote TC Express HB

822 SteelKote EP LZN Primer

846 SteelKote MC HS Zinc Primer

847 SteelKote MC AL Primer

848 SteelKote MC HB Primer

849 SteelKote MC HB Midcoat

850 SteelKote MC Barrier Black

close This website is also available in English. Click here to visit the English version