Korrosjonsbeskyttelse

Våre klima og atmosfæriske forhold er faktorer som forårsaker korrosjon i metallsubstrater. I henhold til ISO 9223 er atmosfæriske omstendigheter delt inn i korrosjonsklassene C1 til og med C5; Minimum og maksimum korrosjonshastighet bestemmes for hver klasse. Baril Coatings tilbyr de mest bærekraftige SteelKote-beleggssystemene basert på korrosjonsklassen i det miljøet gjenstanden er plassert. SteelKote-systemer kan skreddersys for å gi den ideelle beskyttelsen for produktene dine.

C5

Meget høy korrosivitet

Show paint systems
  • Utendørs bruk ved kystområder og offshore områder med aggressiv atmosfære og høye saltkonsentrasjoner.
C4

Høy korrosivitet

Show paint systems
  • Innendørs bruk i omgivelser med høy luftfuktighet, moderat forurensning som ved kjemibedrifter, svømmebassenger og havner. Utendørs bruk i industriområder og kystområder med moderat saltinnhold og områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.
C3

Gjennomsnittlig korrosivitet

Show paint systems
  • Innendørs bruk i områder med høy luftfuktighet og lav luftforurensning, for eksempel næringsmiddelindustrien, vaskerier og bryggerier. Utendørs bruk i byer og industriområder med begrenset SO2-forurensning og lavsalte kystområder.
C2

Lav korrosivitet

Show paint systems
  • Interiørapplikasjon i uoppvarmede bygg hvor det kan oppstå lyskondensasjon, for eksempel i varehus eller idrettshall. Utendørs bruk på landsbygda tørt område med lav luftforurensning.
C1

Meget lavt korrosivitet

Show paint systems
  • Innendørs bruk i oppvarmede bygg med tørr luft og et rent inneklima med svært lav korrosivitet, for eksempel ved hoteller, kontorer, butikker, skoler og distribusjonssentre.
close This website is also available in English. Click here to visit the English version