Korrosionsbeskyttelse

Vores klimatiske og atmosfæriske forhold er faktorer, der forårsager korrosion i metalunderlag. Atmosfærisk korrosion er klassificeret i henhold til ISO 9223 i korrosionsklasser C1 - C5, hvori laveste og højeste korrosionshastigheder bestemmes for hver klasse. Baril Coatings tilbyder de mest bæredygtige SteelKote coating-systemer baseret på korrosionsklassen i det miljø, hvor emnet anvendes. SteelKote-systemer kan skræddersyes til at opnå den ideelle beskyttelse for dine produkter.

C5

Meget høj korrosivitet

Vis malingssystemer
  • Udendørs anvendelse i kystområder og offshoreområder med aggressiv atmosfære og høje saltkoncentrationer.
C4

Høj korrosivitet

Vis malingssystemer
  • Indendørs anvendelse i omgivelser med høj luftfugtighed, moderat forurening som ved kemiske virksomheder, svømmebassiner og havne. Udendørs anvendelse i industriområder og kystområder med moderat saltindhold og områder med høj luftfugtighed og aggressiv a
C3

Middel korrosivitet

Vis malingssystemer
  • Indendørs anvendelse i områder med høj luftfugtighed og lav luftforurening, såsom fødevareindustrien, vaskerier og bryggerier. Udendørs anvendelse i byer og industriområder med begrænset SO2-forurening og kystområder med lavt saltindhold.
C2

Lav korrosivitet

Vis malingssystemer
  • Indvendig anvendelse i uopvarmede bygninger, hvor let kondens kan forekomme, fx i varehuse eller idrætshaller. Udendørs anvendelse i tørre områder med lav luftforurening.
C1

Meget lav korrosivitet

Vis malingssystemer
  • Indendørs anvendelse i opvarmede bygninger med tør luft og et rent indeklima med et meget lavt korrosivitetsniveau, såsom i hoteller, kontorer, butikker, skoler og distributionscentre.
close This website is also available in English. Click here to visit the English version